Sprawdzanie pisowni w Mac OS X

Sposób na sprawdzanie polskiej pisowni w Mac OS X od wersji 10.4 do 10.5. Na ratunek przychodzi Marcin Dalecki ze swoim programem CheckSpell.