Podstawy protoko?u scp

Notka o tym jak skopiowa? z lub na serwer plik lub katalog przy u?yciu protoko?u scp.

Zmiana praw dost?pu

Patenty na szybk? zmian? uprawnie? dla wielu plików i/lub katalogów w UNIX… rekurencyjnie.

Chcesz wyczy?ci? kopi? robocz? repozytorium z katalogów .svn? Dwie metody (jedna dla UNIX, druga tylko dla OS X).