Bezpieczne (webowe) czcionki

Spis bezpiecznych czcionek domy?lnie wyst?puj?cych w systemach: Windows, (XP i Vista), OS X (Tiger i Leopard) i wi?kszo?ci dystrybucji linuksa.