Powielone powiadomienia o urodzinach

Kalendarz w po??czeniu z Kontaktami i iCloud mo?e czasami powodowa?, ?e na li?cie urodzin w Kalendarzu s? powielone przypomnienia. Krótkie i w miar? proste obej?cie (nie rozwi?zanie).