Odpalanie skryptu w konsoli przy u?yciu PHP w MAMP

Dwie metody na odpalenie w konsoli skryptu tak by wykorzystywa? interpreter PHP wbudowany w MAMP. Przydatna rzecz gdy np. nie chcesz modyfikowa? systemowego pliku php.ini.