Chcesz wyczy?ci? kopi? robocz? repozytorium z katalogów .svn? Dwie metody (jedna dla UNIX, druga tylko dla OS X).

Chcesz doda? wszystkie nowo utworzone pliki i katalogi w kopii roboczej SVN za pomoc? linii polece??