Podstawy protoko?u scp

Notka o tym jak skopiowa? z lub na serwer plik lub katalog przy u?yciu protoko?u scp.

Zmiana praw dost?pu

Patenty na szybk? zmian? uprawnie? dla wielu plików i/lub katalogów w UNIX… rekurencyjnie.

Dodawanie istniej?cego u?ytkownika do grupy

Jedna linijka kodu, któr? notorycznie zapominam = dodawanie istniej?cego u?ytkownika do nowej grupy we FreeBSD.