Dost?p do wirutalnego hosta (MAMP) z Windows XP (Parallels)

Mamy dzia?aj?cy wirtualny host pod kontrol? OS X. Ale chcemy si? do niego dosta? z poziomu Windows XP odpalonego jako maszyna wirtualna (Parallels Desktop).

Wychodz? z za?o?enia, ?e mamy ju? nast?puj?ce “sk?adniki”:

 • Dzia?aj?cego — skonfigurowanego np. za pomoc? MAMP w Mac OS X — wirtualnego hosta o adresie http://cms:8888 (to tylko przyk?ad).
 • Zainstalowany system Windows XP jako maszyn? wirtualn? w Parallels Desktop.
 • Du?e ci?nienie na przetestowanie strony, np. pod IE6.

Konfiguracja po stronie OS X

 1. Upewniamy si?, ?e w konfiguracji karty sieciowej Parallels naszej wirtualnej maszyny (Windows) mamy ustawion? warto?? Shared networking.
  Powy?sz? opcj? znajdziemy w menu Virtaul machine ? Configure ? zak?adka Hardware ? pozycja Network Adapter ? lista wyboru Type.

Windows

 1. Otwórz lini? polece? (CMD): Menu Start ? Uruchom ? uruchamiamy cmd a w otwartym oknie:
  • ipconfig /renew je?li zmienia?e? konfiguracj? w trakcie dzia?ania wirtualnej maszyny
  • w innym wypadku wystarczy ipconfig /all by znale?? numer IP bramy, który na 99% powinien wygl?da? tak: 10.211.55.2
 2. Otwórz plik1 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts a w nim, dodajemy nast?puj?cy wpis2: 10.211.55.2 cms.
 3. Wpisujemy w przegl?darce adres http://cms:8888 i sprawd? czy wszystko dzia?a.

Wynik po wpisaniu adresu wirtualnego hosta w Chrome pod Windows XP

Ps: znalezione w trakcie ?mudnych poszukiwa? na Four Kitchens Wiki.

Przypisy

1 W Windows 2000 b?dzie to C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts

2 Twój plik hosts powinien wygl?da? mniej wi?cej tak:

10.211.55.2  cms
127.0.0.1   localhost
127.0.0.1   .psf