Instalacja modemu GSM pod OS X

Instrukcja instalacji modemy GSM (pod USB) bez potrzeby instalowania do??czonego oprogramowania. Szczególnie przydatna gdy do??czone — w tym wypadku przez operatora — oprogramowanie nie dzia?a poprawnie.

W moim przypadku instrukcja dotyczy HUAWEI do??czanego przez sie? Play.

  1. Znajd?, ?ci?gnij i zainstaluj sterowniki do odpowiedniego modemu.
  2. Pod??cz modem i poczekaj chwil? a? zostanie rozpoznany. Na dysku powinien zamontowa? si? obraz z do??czonym oprogramowaniem.
  3. Otwórz Preferencje systemowe ? ?ie? i kliknij w przycisk +. Je?li przycisk nie jest dost?pny musisz klikn?? w k?ódk? i poda? dane administratora.
  4. Wybierz z listy wyboru HAUWEI Mobile.
  5. Wpisz numer telefonu (*99***1# dla sieci Play).
  6. Kliknij w Zaawansowane... i ustaw rodzaj producenta na Uniwersalny, nast?pnie model na GPRS (GSM/3G) a w polu Nazwa wpisz internet.
  7. Zapisz zmiany.

Ustawienia sieciowe

By po??czy? si? z sieci? nale?y wej?? do ustawie? sieciowych i klikn?? przycisk Po??cz. Ka?de u?pienie komputera, po którym b?dzie wymagane podanie has?a wymaga ponownego po??czenia si? z sieci?.