Powielone powiadomienia o urodzinach

Kalendarz w po??czeniu z Kontaktami i iCloud mo?e czasami powodowa?, ?e na li?cie urodzin w Kalendarzu s? powielone przypomnienia. Krótkie i w miar? proste obej?cie (nie rozwi?zanie).

Obej?cie problemu

  1. W??cz Kontakty, wejd? w Preferencje... ? Konto ? iCloud nast?pnie odznacz W??cz to konto.
  2. Wejd? do Kalendarza, wybierz Preferencje... ? Ogólne a nast?pnie odznacz i ponownie zaznacz Pokazuj kalendarz urodzinowy.
  3. Wró? do Kontaktów i w??cz konto iCloud (analogicznie jak w punkcie 1).

Powtarzam, to nie rozwi?zanie problemu tylko obej?cie. Jest spore prawdopodobie?stwo, ?e powielone przypomnienia o urodzinach pojawi? si? znowu (bez znanej przyczyny).