Problem z logowaniem w Symphony CMS, cz. 2

Symphony dzia?a na Twoim localhost? Próbujesz si? zalogowa? do panelu admina ale po wpisaniu poprawnych danych widzisz znowu formularz logowania? Sprawd? to…

W pierwszej cz??ci pisa?em o problemach z Symphony CMS zainstalowanym na home.pl.

Ten wpis dotyczy problemu wyst?puj?cego g?ównie (tylko?) w Symphony CMS, które zosta?o postawione na localhost.
Je?eli nie jeste? w stanie si? zalogowa? do panelu administracyjnego – po wpisaniu poprawnych danych widzisz ponownie formularz do wpisywania loginu i has?a – czytaj dalej.

Jak rozwi?za? problem?

  1. Za?ó?my, ?e domena pod jak? uda?o si? postawi? Symphony CMS to mojastrona.
  2. Zmie? nazw? domeny na np. mojastrona.local.
  3. Dzia?a?

Powinno dzia?a? dla wersji 2.0.*.