Przelicznik waluty w OS X

Patent do wy?wietlania aktualnego kursu walut w aplikacji dost?pnej z poziomu Dashboardu w OS X.

Co nale?y zrobi? by mie? na bie??co podgl?d kursu wybranych walut?

  1. Otwórz Dashboard.
  2. Dodaj widget Gie?da (wy?wietla notowania gie?dowe z USA).
  3. Kliknij w ikon? z liter? i (prawy dolny róg aplikacji).
  4. W polu tekstowym podaj przyk?ad przeliczenia, np.:
    • EURPLN=X — 1 euro przeliczony na z?otówki.
    • PLN=X — 1 dolar ameryka?ski przeliczony na z?otówki.