Sprawdzanie pisowni w Mac OS X

Sposób na sprawdzanie polskiej pisowni w Mac OS X od wersji 10.4 do 10.5. Na ratunek przychodzi Marcin Dalecki ze swoim programem CheckSpell.

Zanim zaczniemy

Wa?na informacja, przed rozpocz?ciem instalacji zapoznaj si? z poni?szym paragrafem:

W celu unikni?cia niezgodno?ci technicznych, zainstalowanie tego oprogramowania powoduje automatyczne usuni?cie alternatywnej us?ugi sprawdzania pisowni o nazwie cocoAspell.

Je?li z jakich? powodów potrzebujesz cocoAspell – nie instaluj CheckSpell.

4 kroki do celu

  1. ?ci?gamy program CheckSpell.
  2. Montujemy obraz (klikamy dwukrotnie w ?ci?gni?ty plik) i klikamy w ikon? CheckSpell.
  3. Program zainstaluje si? w systemie.
  4. Restartujemy program, w którym chcemy mie? sprawdzanie pisowni, np. Safari i w Edycja ? Pisownia i gramatyka ? Poka? pisowni? i gramatyk?, nast?pnie z rozwijanej listy wybieramy Polski.

Okno

To by?oby na tyle.

Ps: Snow Leopard (10.6) ma wbudowane sprawdzanie pisowni w j?zyku polskim.
Je?li chcesz usun?? CheckSpell zrób 3 rzeczy:

  1. Zako?cz proces (Monitor aktywno?ci) checkspell.
  2. Usu? plik Checkspell.service z katalogu /Biblioteki/Services/.
  3. Opró?nij kosz.