Symfony + Doctrine + MAMP na OS X

Masz projekt napisany w oparciu o Symfony (nie myli? z Symphony)? Chcesz korzysta? z wbudowanego narz?dzia do tworzenia struktury bazy danych ale otrzymujesz b??d PDO Connection Error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory?

Jak zmusi? Symfony do wspó?pracy z MAMP

  1. Zaloguj si? na konto, na którym masz uprawnienia administratora systemu.
  2. Przed przyst?pieniem do jakichkolwiek operacji sprawd? ?cie?k?, do której odwo?uje si? skrypt Syfony. U mnie w ostatniej linijce b??du by?a mowa o unix:///var/mysql/mysql.sock.
  3. Utwórz katalog mysql je?li nie ma go w katalogu var. Tak, wystarczy mkdir mysql wewn?trz katalogu var.
  4. Teraz wystarczy stworzy? dowi?zanie symboliczne:
    sudo ln -s /Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock
  5. Sprawd? czy wszystko dzia?a.