Textpattern to przyjemne narz?dzie, ale dzia?anie znacznika <txp:page_title /> doprowadza mnie do szewskiej pasji. Chcesz zmieni? kolejno?? wyst?powania elementów w title?