Dodawanie istniej?cego u?ytkownika do grupy

Jedna linijka kodu, któr? notorycznie zapominam = dodawanie istniej?cego u?ytkownika do nowej grupy we FreeBSD.

pw usermod U?YTKOWNIK -G GRUPA_1,GRUPA_2

Uwaga: pami?taj o tym, ?eby poda? te? wszystkie grupy, do których wcze?niej nale?a? u?ytkownik.

?eby sprawdzi? do jakich grup nale?y w danej chwili u?ytkownik wystarczy wklepa?:

groups U?YTKOWNIK