Numbers a pliki CSV

Otwieraj?c w Numbers (program pakietu iWork) plik CSV widzisz tylko jedn? kolumn? mimo, ?e powinno by? ich wi?cej?

Niestety Numbers nie lubi plików w formacie CSV, w których separatorem jest znak tabulacji.

Rozwi?zanie

W wi?kszo?ci przypadków wystarczy proste zagranie polegaj?ce na zmianie rozszerzenia z nazwa_pliku.csv na nazwa_pliku.txt:

  1. Zaznacz plik i wci?nij Enter (lub kliknij na nazw? pliku).
  2. Zmie? rozszerzenie pliku.
  3. Ponownie naci?nij Enter i zatwierd? swój wybór.