Problem z logowaniem w Symphony CMS

Jakim? cudem uda?o Ci si? zainstalowa? Symphony CMS na serwerze Home.pl ale okaza?o si?, ?e to nie koniec problemów? Teraz nie mo?esz dosta? si? do panelu administracyjnego Symphony?

Okazuje si?, ?e Home.pl nie lubi Symphony CMS.
?eby dosta? si? do panelu administracyjnego Symphony mo?na zrobi? dwie rzeczy:

  1. Wpisa? w przegl?darce adres http://twojadomena.pl/index.php?mode=administration – co traktowa?bym jako rozwi?zanie tymczasowe. Szczególnie, ?e najprawdopodobniej pr?dzej czy pó?niej zobaczysz kolejny b??d w panelu administracyjnym.
  2. Lub zmieni? jedn? linijk? w pliku .htaccess:

Rozwi?zanie

W poni?szej linijce kodu:

RewriteRule ^symphony\/?$ index.php?mode=administration&%{QUERY_STRING} [NC,L]

wyra?enie symphony zmieniamy na przyk?ad na admin (admin nie jest najlepszym pomys?em — podaj? to tylko jako przyk?ad), co wygl?da w nast?puj?cy sposób:

RewriteRule ^admin\/?$ index.php?mode=administration&%{QUERY_STRING} [NC,L]

Od tej chwili http://twojadomena.pl/admin/ b?dzie adresem strony logowania do panelu administracyjnego.

Znalezione w w?tku na forum Symphony.

Ps: zastosowane rozwi?zanie powinno dzia?a? dla wersji 2.0.*.
Ps 2: nie tego szuka?e?? Sprawd? rozwi?zanie problemu z logowaniem w Symphony CMS postawionym na localhost.