Wymuszone wysuni?cie dysku

Nie mo?esz wysun?? zamontowanego obrazu dysku lub dysku USB? Wystarczy wykona? prost? komend? w terminalu. Bez konieczno?ci restartu systemu.

Wa?ne: upewnij si?, ?e z obrazu/dysku nie korzysta ?adna aplikacja poniewa? mo?esz utraci? niezapisane dane.

Otwórz terminal i wpisz poni?sze polecenie:

diskutil unmountDisk force /Volumes/NAZWA_DYSKU

Gdzie NAZWA_DYSKU to nazwa obrazu czy dysku, który chcesz wysun??.