Dodawanie aliasu w programie Mail

Rozwi?zanie dla osób, które maj? kilka aliasów do jednego adresu pocztowego lub podpi?ty adres z innej domeny do Gmaila.

  1. W programie Mail kliknij w Preferencje, a nast?pnie kliknij w Konta.
  2. Wybierz konto, a nast?pnie Dane konta.
  3. W polu Adres email wpisz adresy wszystkich aliasów, oddzielaj?c je przecinkami.

Wysy?aj?c wiadomo?? wybierz odpowiedni alias za pomoc? menu podr?cznego Konto.