Symfony i limit pami?ci w PHP

Chcesz na swoim Maku skorzysta? z symfony doctrine:data-load ale wywala b??d, ?e limit pami?ci dla PHP jest za ma?y? Mo?liwe, ?e to rozwi??e Twój problem.

Symfony + Doctrine + MAMP na OS X

Masz projekt napisany w oparciu o Symfony (nie myli? z Symphony)? Chcesz korzysta? z wbudowanego narz?dzia do tworzenia struktury bazy danych ale otrzymujesz b??d PDO Connection Error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory?