Odpalanie skryptu w konsoli przy u?yciu PHP w MAMP

Dwie metody na odpalenie w konsoli skryptu tak by wykorzystywa? interpreter PHP wbudowany w MAMP. Przydatna rzecz gdy np. nie chcesz modyfikowa? systemowego pliku php.ini.

Symfony i limit pami?ci w PHP

Chcesz na swoim Maku skorzysta? z symfony doctrine:data-load ale wywala b??d, ?e limit pami?ci dla PHP jest za ma?y? Mo?liwe, ?e to rozwi??e Twój problem.

Debug (Smarty) w Shoperze

Banalnie proste rozwi?zanie upierdliwego b??du, który uniemo?liwia skorzystanie z metody debug Smarty’iego w Shoperze (wersja 4).